Bytovka č.631/62
ÚVOD
WWW a tel.čísla
Poruchy...
Dokumenty
Fotogaléria
Novela o bytoch...
Táto stránka je určená tým , ktorí ešte majú záujem o bytovku , v ktorej bývajú . Nájdete tu web stránky , ktoré môžete potrebovať , dôležité telef.čísla , zákony a predpisy platné v bytovkách. Ak Vám to aspoň niekedy pomôže , potom stránka splnila svoj účel.
Tí , ktorých to nezaujíma , radšej nech túto stránku opustia .

Svoje pripomienky ku tejto stránke, môžte napísať zo stránky "ODKAZY". Tam môžte napísať aj pripomienky a požiadavky,ktoré máte na správcu našej bytovky OSBD - Správa bytov , Rožňavská 10 , 045 01 Moldava n/B. - p.Maléter , ako zástupca vlastníkov našej bytovky uplatní voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
OZNAMY