Bytovka č.631/62
ÚVOD
WWW a tel.čísla
Poruchy...
Dokumenty
Fotogaléria
Novela o bytoch...
Dokumenty pre Vás
Novela zákona o vlastnícve bytov - plné znenie...
Vzor zápisnice...
Domový poriadok
Čo prináša novela od 1.10.2014 do Zákona o vlastníctve bytov?
Príručka pre tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv-podľa Zákona 443/2010
POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE
S M E R N I C A UPRAVUJÚCA PODMIENKY ÚHRAD FAKTÚR DODÁVATEĽOM
Vyhláška č. 121/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
Zmluva o výkone správy pre bytový dom v Turni nad Bodvou č. 631
Z Á K O N 476 z 5. decembra 2019,
Z Á K O N 283 z 13. septembra 2018
Vysvetlenie k Vyhláške MH SR č.240/2016 Z.z.
Domový poriadok 2020
Hriešne koleno
Výpis z katastra ku 17.11.2021
Výpis z katastra ku 4.04.2021
Výpis z katastra ku 4.3.2021
Výpis z katastra ku 4.3.2021
Výpis z katastra ku 5.10.2020
Výpis z katastra ku 22.10.2018
Výpis z katastra ku 8.2.2019
Výpis z katastra ku 11.5.2019
Výpis z katastra ku 18.9.2019
Výpis z katastra ku 3.1.2020
Výpis z katastra ku 30.09.2020